Business plan dienstverlening

Het gaat om niets minder dan bedrijfsmatig overleven in een veranderende economische werkelijkheid.

Business plan dienstverlening

Direct inschrijven Om de gewenste bedrijfsdoelen te halen is soms een koerswijziging nodig. Het gevolg hiervan is vaak dat een organisatie moet veranderen. Om een veranderproces succesvol door te voeren, is kennis en inzicht op dit gebied van van groot belang.

Zonder goede voorbereiding kan een ingezette verandering totaal verkeerd uitpakken. U heeft immers te maken met bestaande structuren, sentimenten, culturen, waarden en een politiek krachtenveld. Na afronding van de opleiding weet u precies wat er nodig is om een organisatie te veranderen business plan dienstverlening heeft u de juiste managementskills om een verandering succesvol te implementeren.

Onderwerpen — Welke trends en ontwikkelingen zijn er op het gebied van verandermanagement? Resultaat Na afloop van de opleiding bent u in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan de veranderstrategie. U bent in staat om tot een strategie te komen die in lijn ligt met de bedrijfsstrategie.

Group Controller – Deputy CFO

U weet hoe u een effectief veranderproces kunt opstarten en hoe u de organisatie kunt bewegen in een wenselijke richting. U bent op de hoogte van de on mogelijkheden die bepaalde managementstijlen hebben voor het welslagen van veranderprocessen.

U weet tevens hoe u het beste om kunt gaan met interne weerstand en het veranderen van bestaande structuren. U bent op de hoogte van de succesfactoren van change leaders en weet hoe u een succesvolle implementatie kunt doorvoeren.

Tot slot bent u op de hoogte van de laatste kennis op het gebied van change management. Wilt u deze opleiding incompany volgen? Klik hier voor meer informatie Inhoud Dag 1: U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiekunde, verander management en HRM.

U leert tot slot welke stappen er nodig zijn voor een succesvolle uitrol, hoe u een juiste veranderstrategie kunt samenstellen en hoe u uiteindelijk grip kunt houden op het vernieuwingsproces.

U verwerft tal van nieuwe pragmatische inzichten, tools, tips, methodes en guidelines over change management uit de praktijk waarmee u uw voordeel kunt doen. U leert hoe u veranderprocessen beter en effectiever kunt organiseren, hoe u om kunt gaan met bestaande structuren en systemen en hoe u deze kunt veranderen en weer in lijn kunt brengen met de bedrijfsstrategie.

Verder krijgt u nieuwe kennis en inzichten over het managen van het veranderproces en wordt u bijgeschoold over integratie- en implementatieaspecten van de veranderstrategie.

U krijgt nieuwe kennis en inzicht over organisatiecultuur, identiteit en waarden, interne weerstand, draagvlakcreatie en gedragsverandering. U krijgt nieuwe methoden en instrumenten aangereikt waarmee u uw veranderstrategie gedegen ten uitvoer kunt brengen en u weet welke krachten er spelen binnen organisaties en hoe u daarmee uw voordeel kunt doen.

Tot slot wordt er gefocusd op het meten, analyseren en managen van het veranderingsproces. U krijgt nieuwe kennis en inzichten over de succesfactoren van change leaders.

Wat maakt hen tot winnaars op het gebied van verandermanagement en wat onderscheidt hen van anderen? Andere vragen die worden beantwoordt: Welke managementstijlen zijn het effectiefst in welke bedrijfsomgevingen en welke stijl zou voor uw situatie het best passen?

U krijgt inzicht in uw huidige managementvaardigheden en wordt bijgespijkerd op deelaspecten. Tot slot krijgt u aan de hand van enkele best practices en cases voorbeelden van succesvolle veranderprojecten en -implementaties.

business plan dienstverlening

U leert hoe u doelstellingen opstelt, hoe u uw veranderteam prepareert en hoe u dit kunt managen, hoe u bestaande systemen kunt integreren met de nieuwe systemen maar bovenal: U wordt tot slot bijgespijkerd over alle ins en outs van het monitoringproces. U redeneert gedurende de opleiding terug vanuit een bedrijfskundig perspectief.

Deze docent is gedurende de opleiding beschikbaar voor uw vragen en opmerkingen en zal u daar waar nodig ondersteunen. De kerndocent beoordeelt u aan het einde van de opleiding. De opleiding is een executive training wat betekent dat een bepaald werk- en denkniveau gewenst is.

In principe staat het iedereen vrij om deel te nemen, onze ervaring is echter dat het optimale leerresultaat ligt bij een ruimere werkervaring. Tot slot hebben zij uiteraard ervaring op het gebied van verandermanagement, innovatiemanagement, business development, bedrijfskunde en strategie.

Enkele docenten uit de opleiding: Alexander Boelen Inno4Business has many years of experience in managing creativity and combining expertise, focusing on business development by innovation. Experienced strategy and innovation advisor; business innovation manager.The Financial Risk management department of our client seeks a Risk Manager to support the Risk Officer and Senior Risk Manager in the control of the group financial risks and support of the different business units with financial risk management.

A step-by-step guide for business owners who want to avoid risks. Do I need an RI&E (Risk Assessment & Evaluation)? Running a business is risky business. Verder is het van belang dat deze documenten geschikt worden gemaakt voor verdere implementatie.

Dit om het kwaliteitssysteem te waarborgen. Het opgerichte platform is ontstaan door een . Customer intimacy (klantenpartnerschap) Bij de waardestrategie customer intimacy ligt de focus van de marketingstrategie volgens Treacy en Wiersema bij de relatie met de klant.

Organisaties die excelleren op deze waardestrategie spiegelen voortdurend het aanbod op de wensen van de klant.

business plan dienstverlening

Situation. Dreyer Ventures is a private equity firm specializing in equity, buyouts, mezzanine, and debt investments in innovative technology ventures and later stage, mature companies in the industrial sector. Service Improvement Programme, SIP Plan voor de verbetering van de dienstverlening Service Level Dienstenniveau Service Level Agreement, SLA Dienstenniveauovereenkomst.

Cognizant België | bedrijfsconsulting, Digital Business oplossingen